CONTACT

Subtotaal:

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

MEDISCH MATERIAAL

B2B Kortingen zichtbaar na inloggen als professioneel

Absorberende kompressen
Alcohol ontsmettend
Afsluitdopjes
Anti-doorligwonden
Baxter Viaflo
Blaasspoeling
Bistourimesjes Swann Morton
Bloedafname
Bloeddrukmeters
Borstvoeding
Buisverband
Catheters IV
Compacte wondsets
Compeed
Curette
Dauerbinde
Dagelijks wassen patiënt
Daktarin spray
Debietregelaars
Dermografisch potlood
Dettol
Doekjes ontsmettend
Driewegkraan
Drinkvoeding
EHBO
Elastische windels
Eosine
Ether
Eucerin 
Extensieset
Fixatie catheder
Fixatieverband
Fixatiewindels
Gaasdeppers
Gereguleerde IV toediening
Glijmiddel
Glucosemeting
Haakjes voor zwachtels
Handzeep ontsmettend
Handgel ontsmettend
Handschoenen steriel
Handschoenen vinyl
Hanschoenen syntex

Handschoenen latex
Handschoenen katoen
Handschoenen nitrile fino  blauw
Handschoenen nitrile guard
Handschoenen 2 vingers
Hechtingsset
Hechtingsstrips
Hechtingsverwijderaarset
Hubernaalden
Infuusvloeistoffen
Injectiepleisters
Injectievloeistoffen
Inotyol
Insulinespuiten
Instrumenten 
Instrumentendoos
Irrigatieset
Isobetadine
Irrigatorkan &toebehoren
IV-Catheters
Katheters IV

Katheteronderhoud
Knelbanden
Kleefpleisters (alle merken)
Kleefpleisters blauw horeca
Kraamzorg
kompressen niet-steriel
Kompressen steriel
Laboratorium testen
Lavement &toebehoren
Lucht ontsmetten
Luierwissel
Logo verpleegkundig
Matrasbeschermers
Medicatietoeding hulpmiddelen
Medische bijvoeding
Mediset Hartmann
Mefix
Melolin
Menalind Hartmann
Micropore
Moderne Wondzorg (alle merken)
Molicare
Molimed

Mondmaskers wegwerp
Mondswabs
Morfinepomp startset
Naaidraad
Naalden voor injectie
Naalden toebehoren
Nietjesverwijderaar
Non-woven kompressen
Omnifix
Onderlegger
Ontsmettingsdoekjes
Ontsmetting oppervlakten
Ontsmetten instrumente
n
Ontsmetten wond
Ontsmettingsalcohol
Pedicure
Peha-Haft
Pillendoos
Priknaalden lancetten
Perfusie+ toebehoren
Perfusietroussen
Port-a-cath spoelset
Rosidal
Serumstaander
Snelverband
Sondagesets
Sondes en toebehoren
Spacepompen
Spinaalnaalden
Splitkompressen
Spuiten met naald
Spuiten zonder naald
Stellaline
Sterilisatiezakjes
Steriele wondsets
Stitch cutter
Swann Morton
Swabs
TED kousen
Tena
Thuiszorg (alle hulpmiddelen)
Thuishospitalisatie
Toiletstoelen
Tuberculinespuiten
Urinalen
Urinezakken &toebehoren

Ultrasone -EKG gel
Vacutainer
Verbandsetjes steriel
Verpleegsterklokje
Verpleegtas

Vingerpleisters
Vingerlingen
Vleugelnaalden
Watten en katoen
Wegwerpshort
Wieken
Wiekenset
Windels elastisch
Wondfolie
Wondverband
Wondfolie +verband
Wondontsmetting
Wondspoeling
Wondhechting
Wondlijm

Zetuvit
Zitkussens
Zwachtels compressie

Lees meer

Algemene voorwaarden

 • Elke verkoop en elke offerte gebeurt aan de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en aanvaard te zijn door de koper ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.
 • Onze offertes zijn vrijblijvend.
 • Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging v/d aanvaarding, ondertekend door een gevolmachtigde. Onze vertegenwoordigers of handelsafgevaardigden zijn niet gemachtigd de firma geldig te binden en kunnen, tenzij in geval van speciale toelating, ook geen betalingen of voorschotten ontvangen.
 • Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen wijzen we elke schade of
  schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lock-out, onlusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze fabrieken of leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.
 • De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen of fabrieken. Elk goed dat defect of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden.
  Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder andere vergoeding van welke aard dan ook. We aanvaarden geen enkele klacht voor koopwaren die reeds een bewerking ondergaan hebben.
  Alle klachten over leveringen dienen per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend, zoniet zijn ze niet ontvankelijk.
 • Zelfs indien franco verkocht of geleverd, gebeurt de verzending van de goederen op risico van de bestemmeling. In geen geval zijn we verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld.
  Alvorens de vervoerder te ontlasten dient de bestemmeling elk gebrek te laten vaststellen.
 • De klant aanvaardt de levering van de goederen op camion voor de werf of voor de woonplaats. Tenzij anders vermeld, geschieden alle leveringen ”af magazijn”.
 • We behouden ons het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.
 • Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen netto, op de zetel van onze Maatschappij. Het trekken van wissels wijzigt niets aan deze clausule en levert nooit schuldvernieuwing op. De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van de firma airservices benelux bvba tot volledige betaling.
 • Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan. Bij niet betaalde schuldvorderingen kunnen we een kontante betaling eisen voor de verzending van elke nieuwe levering welke condities ook voorafgaand werden bedongen.
 • In geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering hebben we het recht het saldo van de bestelling te annuleren.
 • Bij elke vertraging van betaling wordt automatisch en zonder maning de wettelijke verwijlinterest aangerekend en dit vanaf de vervaldag.
 • Onafhankelijk van de besproken verdaginginteresten komen de betrokken partijen uitdrukkelijk overeen dat in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldatum of eventueel op de overeengekomen datum het bedrag van de factuur of het nog verschuldigd saldo, zonder meer met 20 % wordt verhoogd met een min. bedrag van 37,50 € en dit als schadevergoeding.
 • In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken en Vredegerechten van Antwerpen bevoegd.
 • Tenzij schriftelijk door ons toegestaan, kan de klant geen bestelling annuleren.
 • Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op de link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.
 • BNP Paribas
 • Bancontact
 • Belfius
 • KBC Online
 • AXA
 • ING HomePay
 • iDeal
 • Maestro
 • MasterCard
 • Visa
 • Visa Electron
 • PayPal
 • Overschrijving